REGULAMIN

Regulamin zakupów internetowych w butiku Mantylka

WSTĘP

1. Internetowy butik Mantylka, działający pod adresem www.mantylka.pl jest prowadzony przez:
Katarzyna Pomierna Mantylka
ul. Warzawska 96
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 822-233-37-00, REGON 142931464
Tel. +48 791-580-503
E-mail: butik@mantylka.pl
zwaną dalej “Sprzedawcą”.
2. Sklep umożliwia dokonanie zakupu oferowanych produktów przy pomocy sieci elektronicznej.
3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu internetowego butik Mantylka. Określa on zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta użytkownika, zasady składania zamówień w butiku oraz zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży.
4. Dostęp do Regulaminu Butiku Mantylka jest możliwy poprzez kliknięcie zakładki Regulamin na głównej stronie sklepu. Dostęp ten jest możliwy w każdym momencie.
5. Zdjęcia, opisy, ceny oraz inne informacje o produktach zamieszczonych w internetowym butiku Mantylka stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży.
6. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
7. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
8. Ceny produktów widoczne na stronach internetowego butiku Mantylka są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwołania akcji promocyjnych na stronach internetowego butiku Mantylka, bądź wprowadzenia w nich zmian.
10. Złożenie zamówienia w internetowym butiku Mantylka oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży, wynikających z niniejszego Regulaminu, oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

I Zasady korzystania ze sklepu internetowego butik Mantylka

1.Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu butik Mantylka jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
2. Aby prawidłowo korzystać z internetowego butiku Mantylka należy spełnić niezbędne wymagania techniczne:
a) dostęp do komputera,
b) podłączenie do Internetu,
c) posiadanie przeglądarki stron internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome)
d) rozdzielczość ekranu minimum 800 x 600,
e) akceptacja plików „cookies” oraz aktywny interpretator JavaScript.
3. Klient może zgłosić mailowo lub telefonicznie informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu internetowego sklepu butik Mantylka.
4. W przypadku zgłoszenia przez użytkowników nieprawidłowości w funkcjonowaniu internetowego sklepu butik Mantylka, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszelkie zaistniałe usterki w celu przywrócenia poprawnego funkcjonowania serwisu.
5. Klient zobowiązany jest do niekorzystania z internetowego butiku Mantylka w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz do niepodejmowania działań takich, jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej.
6. Klient zobowiązany jest do korzystania z internetowego butiku Mantylka w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.

II Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz wypełniany na stronach internetowego sklepu butik Mantylka.
2. Aby złożyć zamówienie Klient ma obowiązek zarejestrowania się w internetowym sklepie butik Mantylka..
3. W celu dokonania zakupu Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych i pełnych danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie butiku Mantylka.
5. Zamówienie produktu następuje po kliknięciu opcji „DODAJ DO KOSZYKA” dostępnej na stronie produktu oraz po przejściu poprzez proces zatwierdzania adresu wysyłki produktu i formy płatności.
6. Każde złożone zamówienie zostanie automatycznie potwierdzone na adres e-mail podany przez Klienta.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku:
a) błędnego/częściowego wypełnienia formularza zamówienia,
b) braku wpłaty należności za zakupione produkty w ciągu 3 dni roboczych po dacie złożenia zamówienia.
8. Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie drogą mailową, pisząc na adres: butik@mantylka.pl, jednak jedynie do momentu wpłaty należności za zamówione produkty.
9. Do zamówionych produktów dołączany jest dokument sprzedaży.
10. Za zakupy w internetowym butiku Mantylka istnieje możliwość zapłaty w następujący sposób:
a) Przelew bezpośredni na konto bankowe Sprzedawcy
b) Gotówką – przy odbiorze osobistym.

III Warunki dostawy

1. Butik Mantylka realizuje zamówienie niezwłocznie po otrzymaniu na konto bankowe należności za zakupione produkty. Większość zamówień wysyłana jest w dniu następującym po zaksięgowaniu należności za zamówione produkty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W wyjątkowych przypadkach maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych.
2. Produkty są dostarczone pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu usług Poczty Polskiej oraz Przewoźnika DHL.
5. O dokonaniu wysyłki internetowy butik Mantylka zawiadamia Klienta wiadomością na adres mailowy podany przy rejestracji.
6. Przy odbiorze przesyłki, jej zawartość powinna być sprawdzona w obecności doręczyciela na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniem uszkodzenia opakowania, kupujący powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę wiadomością e-mail na adres butik@mantylka.pl. Reklamacja będzie natychmiast rozpatrzona przez internetowy butik Mantylka www.mantylka.pl

IV Reklamacje i zwrot

1. Produkty oferowane w internetowym butiku Mantylka są fabrycznie nowe.
2. O odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
3. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny.
4. Klient ma prawo zwrotu towaru do 14 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki zgodnie z ustawą z dn.2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów (Dz.U Nr 22 z 2000r. Poz. 271)
5. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy i przesłania go na własny koszt wraz z zakupionym produktem i dokumentem poświadczającym zachowanie terminu 10 dni (paragon) na adres Sprzedawcy.
6. Oświadczenie odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość można pobrać tu: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,45,865,12,1,wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.html
7. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę produktów objętych umową, co do których Klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Koszt przesyłki nie podlega zwrotowi.
8. Internetowy butik Mantylka nie przyjmuje zwrotów nadanych za pobraniem.
9. W przypadku błędnej realizacji zamówienia przez Internetowy butik Mantylka, koszty przesyłek wynikających z wymiany towaru ponosi Sprzedawca.
10. Zgłoszenie dotyczące błędnej realizacji zamówienia należy przesłać mailowo na adres: butik@mantylka.pl .
11. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VII 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
12. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedawca, według wyboru Klienta, zwróci wszystkie poniesione przez niego koszty transakcji lub zaoferuje mu inne dostępne w Sklepie towary, do wartości reklamowanego produktu.
13. Do reklamowanego produktu należy dołączyć wypełniony formularz reklamacji. Można go pobrać tu: http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,wzory-pism,2,31.html
14. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania reklamacyjnego w ciągu 14 dni.

V Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów internetowego butiku Mantylka są wykorzystywane wyłącznie do koniecznych celów związanych z realizacją zamówień. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.
2. Dane Klientów są przechowywane przez internetowy butik Mantylka w sposób bezpieczny.
3. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) Klienci internetowego butiku Mantylka mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania i usunięcie z bazy danych.